هاست SSD ایران

IR1-1GB

فضای هارد دیسک 1 گیگابایت
تعداد Add On Domain یک عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

600,000ریال
1,600,000ریال سه ماهه
3,000,000ریال شش ماهه
5,650,000ریال سالانه

سفارش دهید
IR2-2GB

فضای هارد دیسک 2 گیگابایت
تعداد Add On Domain یک عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

850,000ریال
2,450,000ریال سه ماهه
4,550,000ریال شش ماهه
8,500,000ریال سالانه

سفارش دهید
IR3-5GB

فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
تعداد Add On Domain یک عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

1,450,000ریال
4,100,000ریال سه ماهه
7,950,000ریال شش ماهه
14,150,000ریال سالانه

سفارش دهید
IR4-10GB

فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
تعداد Add On Domain دو عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

2,700,000ریال
8,150,000ریال سه ماهه
15,200,000ریال شش ماهه
26,850,000ریال سالانه

سفارش دهید
IR5-15GB

فضای هارد دیسک 15 گیگابایت
تعداد Add On Domain سه عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

3,900,000ریال
11,300,000ریال سه ماهه
21,900,000ریال شش ماهه
38,850,000ریال سالانه

سفارش دهید
IR6-20GB

فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
تعداد Add On Domain چهار عدد
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

4,950,000ریال
14,150,000ریال سه ماهه
27,550,000ریال شش ماهه
49,450,000ریال سالانه

سفارش دهید