ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
450,000ریال
1 سال
.com
6,750,000ریال
1 سال
6,750,000ریال
1 سال
6,750,000ریال
1 سال
.net
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
.org
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
7,300,000ریال
1 سال
.biz
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
.info
11,700,000ریال
1 سال
11,700,000ریال
1 سال
11,700,000ریال
1 سال
.asia
8,850,000ریال
1 سال
8,850,000ریال
1 سال
8,850,000ریال
1 سال
.bz
14,400,000ریال
1 سال
14,400,000ریال
1 سال
14,400,000ریال
1 سال
.co
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
.cc
7,650,000ریال
1 سال
7,650,000ریال
1 سال
7,650,000ریال
1 سال
.mobi
14,200,000ریال
1 سال
14,200,000ریال
1 سال
14,200,000ریال
1 سال
.name
6,750,000ریال
1 سال
6,750,000ریال
1 سال
6,750,000ریال
1 سال
.tel
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
.tv
18,400,000ریال
1 سال
18,400,000ریال
1 سال
18,400,000ریال
1 سال
.us
7,050,000ریال
1 سال
7,050,000ریال
1 سال
7,050,000ریال
1 سال
.ws
7,700,000ریال
1 سال
16,650,000ریال
1 سال
16,650,000ریال
1 سال
.pro
12,750,000ریال
1 سال
12,750,000ریال
1 سال
12,750,000ریال
1 سال
.io
30,300,000ریال
1 سال
30,300,000ریال
1 سال
30,300,000ریال
1 سال
.company
6,400,000ریال
1 سال
6,400,000ریال
1 سال
6,400,000ریال
1 سال
.center
11,650,000ریال
1 سال
11,650,000ریال
1 سال
11,650,000ریال
1 سال
.zone
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
.gallery
11,400,000ریال
1 سال
11,400,000ریال
1 سال
11,400,000ریال
1 سال
.media
22,300,000ریال
1 سال
22,300,000ریال
1 سال
22,300,000ریال
1 سال
.glass
35,150,000ریال
1 سال
35,150,000ریال
1 سال
35,150,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.ac.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.sch.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.support
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
15,600,000ریال
1 سال
.network
15,300,000ریال
1 سال
15,300,000ریال
1 سال
15,300,000ریال
1 سال
.blog
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
.club
12,100,000ریال
1 سال
12,100,000ریال
1 سال
12,100,000ریال
1 سال
.team
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
.group
9,550,000ریال
1 سال
9,550,000ریال
1 سال
9,550,000ریال
1 سال
.shop
19,500,000ریال
1 سال
19,500,000ریال
1 سال
19,500,000ریال
1 سال
.site
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
18,250,000ریال
1 سال
.academy
21,100,000ریال
1 سال
21,100,000ریال
1 سال
21,100,000ریال
1 سال
.xyz
9,550,000ریال
1 سال
9,550,000ریال
1 سال
9,550,000ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود