هاست لینوکس کم حجم

K2-50MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 50 مگابایت
ترافیک ماهیانه 500 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین صفر عدد
تعداد دیتابیس صفر عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
نوع هارد SSD NVMe
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

45,000ریال
130,000ریال سه ماهه
250,000ریال شش ماهه
450,000ریال سالانه

سفارش دهید
K3-100MB 1 موجود است

فضای هارد دیسک 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 1000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین صفر عدد
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

55,000ریال
160,000ریال سه ماهه
310,000ریال شش ماهه
550,000ریال سالانه

سفارش دهید
K4-300MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 300 مگابایت
ترافیک ماهیانه 3000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین یک عدد
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

75,000ریال
220,000ریال سه ماهه
420,000ریال شش ماهه
750,000ریال سالانه

سفارش دهید
K5-500MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 5000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین دو عدد
تعداد دیتابیس دو عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

85,000ریال
250,000ریال سه ماهه
480,000ریال شش ماهه
850,000ریال سالانه

سفارش دهید
K6-700MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 700 مگابایت
ترافیک ماهیانه 7000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین سه عدد
تعداد دیتابیس دو عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

100,000ریال
290,000ریال سه ماهه
550,000ریال شش ماهه
1,000,000ریال سالانه

سفارش دهید
K7-1000MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین چهار عدد
تعداد دیتابیس سه عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

115,000ریال
340,000ریال سه ماهه
650,000ریال شش ماهه
1,150,000ریال سالانه

سفارش دهید
K8-1500MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 15000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین پنج عدد
تعداد دیتابیس سه عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

135,000ریال
395,000ریال سه ماهه
760,000ریال شش ماهه
1,350,000ریال سالانه

سفارش دهید
K9-2000MB 0 موجود است

فضای هارد دیسک 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 20000 مگابایت
تعداد Add On Domain یک عدد
تعداد پارک دامین پنج عدد
تعداد دیتابیس چهار عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

150,000ریال
440,000ریال سه ماهه
850,000ریال شش ماهه
1,500,000ریال سالانه

سفارش دهید