هاست دانلود و آپلود

استفاده از این هاست به عنوان هاست میزبانی غیرمجاز می باشد.

DLK1-1GB 0 موجود است

مقدار فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

80,000ریال
230,000ریال سه ماهه
450,000ریال شش ماهه
800,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK2-5GB

مقدار فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

370,000ریال
1,100,000ریال سه ماهه
2,150,000ریال شش ماهه
3,700,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK3-10GB

مقدار فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

690,000ریال
2,050,000ریال سه ماهه
4,050,000ریال شش ماهه
6,900,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK4-20GB

مقدار فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

920,000ریال
2,750,000ریال سه ماهه
5,450,000ریال شش ماهه
9,200,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK5-50GB

مقدار فضا 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

1,670,000ریال
4,990,000ریال سه ماهه
9,950,000ریال شش ماهه
16,700,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK6-100GB

مقدار فضا 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

2,200,000ریال
6,500,000ریال سه ماهه
12,900,000ریال شش ماهه
22,000,000ریال سالانه

سفارش دهید
DLK7-200GB

مقدار فضا 200 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel
وب سرور LiteSpeed
پشتیبانی 24 ساعته
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

4,350,000ریال
13,000,000ریال سه ماهه
25,900,000ریال شش ماهه
43,500,000ریال سالانه

سفارش دهید