مرور محصولات و خدمات

Plan dlp1-1TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 1 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
1,500,000ریال ماهانه
4,200,000ریال سه ماهه
8,100,000ریال شش ماهه
15,500,000ریال سالانه
Plan dlp2-2TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 2 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
2,800,000ریال ماهانه
8,000,000ریال سه ماهه
15,500,000ریال شش ماهه
30,000,000ریال سالانه
Plan dlp3-3TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 3 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
4,000,000ریال ماهانه
11,000,000ریال سه ماهه
20,800,000ریال شش ماهه
40,500,000ریال سالانه
Plan dlp4-4TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 4 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
5,400,000ریال ماهانه
15,000,000ریال سه ماهه
28,500,000ریال شش ماهه
54,000,000ریال سالانه
Plan dlp5-5TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 5 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
7,000,000ریال ماهانه
20,000,000ریال سه ماهه
36,000,000ریال شش ماهه
70,000,000ریال سالانه
Plan dlp6-6TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 6 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
8,100,000ریال ماهانه
24,000,000ریال سه ماهه
44,000,000ریال شش ماهه
80,000,000ریال سالانه
Plan dlp7-8TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 8 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
9,000,000ریال ماهانه
25,000,000ریال سه ماهه
47,000,000ریال شش ماهه
90,000,000ریال سالانه
Plan dlp8-10TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 10 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
9,800,000ریال ماهانه
28,000,000ریال سه ماهه
52,000,000ریال شش ماهه
Plan dlp9-20TB (0 موجود است)
مقدار فضا : 20 ترابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
15,000,000ریال ماهانه
43,000,000ریال سه ماهه
83,000,000ریال شش ماهه