هاست لینوکس کم حجم

K1-20MB

فضای هارد دیسک 20 مگابایت
ترافیک ماهیانه 200 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین صفر عدد
تعداد دیتابیس صفر عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
نوع هارد SSD NVMe
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K2-50MB

فضای هارد دیسک 50 مگابایت
ترافیک ماهیانه 500 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین صفر عدد
تعداد دیتابیس صفر عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
نوع هارد SSD NVMe
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K3-100MB

فضای هارد دیسک 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 1000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین صفر عدد
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K4-300MB

فضای هارد دیسک 300 مگابایت
ترافیک ماهیانه 3000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین یک عدد
تعداد دیتابیس یک عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K5-500MB

فضای هارد دیسک 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 5000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین دو عدد
تعداد دیتابیس دو عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K6-700MB

فضای هارد دیسک 700 مگابایت
ترافیک ماهیانه 7000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین سه عدد
تعداد دیتابیس دو عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K7-1000MB

فضای هارد دیسک 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین چهار عدد
تعداد دیتابیس سه عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K8-1500MB

فضای هارد دیسک 1500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 15000 مگابایت
تعداد Add On Domain صفر عدد
تعداد پارک دامین پنج عدد
تعداد دیتابیس سه عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین

K9-2000MB

فضای هارد دیسک 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 20000 مگابایت
تعداد Add On Domain یک عدد
تعداد پارک دامین پنج عدد
تعداد دیتابیس چهار عدد
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
SSL رایگان
تحویل فوری و آنلاین