هاست لینوکس پربازدید

P2-2GB

فضای هارد دیسک 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain هفت عدد
تعداد دیتابیس چهار عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P3-5GB

فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain ده عدد
تعداد دیتابیس شش عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P5-10GB

فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain دوازده عدد
تعداد دیتابیس ده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P7-20GB

فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain چهارده عدد
تعداد دیتابیس شانزده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P8-30GB

فضای هارد دیسک 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain پانزده عدد
تعداد دیتابیس هیجده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین