هاست لینوکس پربازدید

Plan p1-1GB
 • 1000 مگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • پنج عدد تعداد Add On Domain
 • سه عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p2-2GB
 • 2000 مگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • هفت عدد تعداد Add On Domain
 • چهار عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p3-5GB
 • 5 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ده عدد تعداد Add On Domain
 • شش عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p4-7GB
 • 7 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • یازده عدد تعداد Add On Domain
 • هشت عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p5-10GB
 • 10 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • دوازده عدد تعداد Add On Domain
 • ده عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p6-15GB
 • 15 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • سیزده عدد تعداد Add On Domain
 • دوازده عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p7-20GB
 • 20 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • چهارده عدد تعداد Add On Domain
 • شانزده عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p8-30GB
 • 30 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • پانزده عدد تعداد Add On Domain
 • هیجده عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
Plan p9-50GB
 • 50 گیگابایت فضای هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • شانزده عدد تعداد Add On Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • ۲۴ ساعته (ویژه) پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین