هاست لینوکس پربازدید

P1-1GB

فضای هارد دیسک 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain پنج عدد
تعداد دیتابیس سه عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P2-2GB

فضای هارد دیسک 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain هفت عدد
تعداد دیتابیس چهار عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P3-5GB

فضای هارد دیسک 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain ده عدد
تعداد دیتابیس شش عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P4-7GB

فضای هارد دیسک 7 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain یازده عدد
تعداد دیتابیس هشت عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P5-10GB

فضای هارد دیسک 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain دوازده عدد
تعداد دیتابیس ده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P6-15GB

فضای هارد دیسک 15 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain سیزده عدد
تعداد دیتابیس دوازده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P7-20GB

فضای هارد دیسک 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain چهارده عدد
تعداد دیتابیس شانزده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P8-30GB

فضای هارد دیسک 30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain پانزده عدد
تعداد دیتابیس هیجده عدد
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین

P9-50GB

فضای هارد دیسک 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد Add On Domain شانزده عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
پشتیبانی 24 ساعته (ویژه)
کنترل پنل Cpanel
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین