ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.com
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
.net
9,450,000ریال
1 سال
9,450,000ریال
1 سال
9,450,000ریال
1 سال
.org
9,450,000ریال
1 سال
9,450,000ریال
1 سال
9,450,000ریال
1 سال
.biz
13,500,000ریال
1 سال
13,500,000ریال
1 سال
13,500,000ریال
1 سال
.info
15,150,000ریال
1 سال
15,150,000ریال
1 سال
15,150,000ریال
1 سال
.asia
11,400,000ریال
1 سال
11,400,000ریال
1 سال
11,400,000ریال
1 سال
.bz
18,600,000ریال
1 سال
18,600,000ریال
1 سال
18,600,000ریال
1 سال
.co
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
.cc
9,850,000ریال
1 سال
9,850,000ریال
1 سال
9,850,000ریال
1 سال
.mobi
18,350,000ریال
1 سال
18,350,000ریال
1 سال
18,350,000ریال
1 سال
.name
8,700,000ریال
1 سال
8,700,000ریال
1 سال
8,700,000ریال
1 سال
.tel
10,750,000ریال
1 سال
10,750,000ریال
1 سال
10,750,000ریال
1 سال
.tv
23,800,000ریال
1 سال
23,800,000ریال
1 سال
23,800,000ریال
1 سال
.us
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
9,100,000ریال
1 سال
.ws
9,950,000ریال
1 سال
21,500,000ریال
1 سال
21,500,000ریال
1 سال
.pro
16,450,000ریال
1 سال
16,450,000ریال
1 سال
16,450,000ریال
1 سال
.io
39,200,000ریال
1 سال
39,200,000ریال
1 سال
39,200,000ریال
1 سال
.company
8,300,000ریال
1 سال
8,300,000ریال
1 سال
8,300,000ریال
1 سال
.center
15,050,000ریال
1 سال
15,050,000ریال
1 سال
15,050,000ریال
1 سال
.zone
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
.gallery
14,750,000ریال
1 سال
14,750,000ریال
1 سال
14,750,000ریال
1 سال
.media
28,850,000ریال
1 سال
28,850,000ریال
1 سال
28,850,000ریال
1 سال
.glass
45,450,000ریال
1 سال
45,450,000ریال
1 سال
45,450,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.ac.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.sch.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.support
20,200,000ریال
1 سال
20,200,000ریال
1 سال
20,200,000ریال
1 سال
.network
19,750,000ریال
1 سال
19,750,000ریال
1 سال
19,750,000ریال
1 سال
.blog
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
.club
15,650,000ریال
1 سال
15,650,000ریال
1 سال
15,650,000ریال
1 سال
.team
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
.group
12,350,000ریال
1 سال
12,350,000ریال
1 سال
12,350,000ریال
1 سال
.shop
25,200,000ریال
1 سال
25,200,000ریال
1 سال
25,200,000ریال
1 سال
.site
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
23,550,000ریال
1 سال
.academy
27,300,000ریال
1 سال
27,300,000ریال
1 سال
27,300,000ریال
1 سال
.xyz
12,350,000ریال
1 سال
12,350,000ریال
1 سال
12,350,000ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود