درگاه پرداخت اختصاصی بانک صادرات

باسلام با توجه به قطعی های پی در پی درگاه بانک ملت تصمیم گرفتیم درگاه اختصاصی جدید از بانک صادرات نیز تهیه و به سایت اضافه کنیم هنگام پرداخت در صورتی که درگاه بانک ملت ارور داد به صورتحساب ... بیشتر »

4th Dec 2017